Miljön viktig för hyresföreningar

Oavsett om man talar om bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar eller om hyreslägenheter som drivs av allmännyttiga bostadsbolag så handlar själva grundfrågan om att man ska få de människor som bor i fastigheterna att trivas. Vi ställer här den ekonomiska vinsten åt sidan; detta då vi anser att den kommer ganska naturligt om man sköter den punkt angående trivsel som vi nämnde ovan. Då det kommer till den ekonomiska biten så påverkas den dessutom av var i landet fastigheterna ligger – generellt sätt så går en bostadsrättsförening med vinst om den ligger i Stockholm eller i någon annan större stad där hyror, höga bostadspriser och annat påverkar värdet.

Vi lämnar således det ekonomiska åt sidan och fokuserar istället på hur man kan skapa den där trivseln som gör att folk bor kvar i området och kan tänka sig att bo där även sett över en längre tid. Det vill säga, att ett gift par även efter att de skaffat barn kan tänka sig att byta till en större lägenhet och bo kvar i samma område – en bra indikation på att man verkligen trivts. Vi kan nedan rada upp några punkter på hur denna trivsel kan skapas samt vilka fällor som finns. Vi kommer här inte att ta upp personliga problem – alla är vi olika och har olika sätt att förhålla oss till våra grannar.

För att göra det enkelt så säger vi här att det handlar om en bostadsrättsförening i Stockholm och att fastigheterna tillhörande denna är sex till antalet med tolv lägenheter vardera i varje byggnad.

  • Hygien. Här har vi en direkt avgörande punkt för trivseln. Att genomföra regelbunden trappstädning är något som verkligen måste ske och om man ser till hur det påverkar grannar ifall det inte gör det så handlar det om irritation. Dålig trappstädning skapar irritation och aversion mot grannar och denna förening i Stockholm skulle – enkelt förklarat – få en sämre grannsämja om den missköttes. Här är också tipset att man verkligen kontaktar en pålitlig firma och att man kanske utökar denna trappstädning under vintern då det blir mer smutsigt; man anpassar städningen efter behov i Stockholm.
  • Grönområden. Det här kan vara svårt i just Stockholm; men att man kan försöka få till en liten oas mellan sina fastigheter där barnen kan leka är väldigt viktigt och något som verkligen skapar en trygg, hemtrevlig känsla.
  • Renovera i tid. Att anlita rätt företag för teknisk förvaltning är lika viktigt som trappstädning. Det handlar här om att de pengar man betalar också används på rätt sätt; håller ett tak på att gå sönder så reparerar- eller byter man det i tid – innan kostnaden blir för hög. Detsamma gäller exempelvis energiförbrukning, kommande stambyten eller annat. Var ute i god tid och informera medlemmarna – det ger alltid bäst resultat. Både sett till ekonomin och sett ur ett rent förtroendeperspektiv.
  • Tvättstugan. Den eviga akilleshälen då det handlar om bostäder. Tvärtemot trappstädning så måste medlemmarna själva ta ansvar för denna tvättstuga i Stockholm och det är det som gör denna punkt så svårlöst. Det enda som man kan göra är egentligen att erbjuda så bra maskiner som möjligt samt att hela tiden informera om vilka regler som gäller och som ska följas. En lathund fäst ovanför varje tvättmaskin kanske inte är en dum idé.